Ul. Celna 9
30-507 Kraków

Aktualności

dzwonek bez tla

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie,                                              

Serdecznie zapraszam na uroczyste rozpoczęcie Roku Szkolnego, które odbędzie się w dniu 04.09.2017
o godz. 10 w naszej Szkole.
 
W tym dniu szkoła jest czynna od 8:00 do 16:00- wszystkich naszych uczniów zapraszam na zajęcia integracyjne z wychowawcą i nauczycielami. 

                                                        Serdecznie zapraszamy

Dyrektor oraz Grono Pedagogiczne Niepublicznej Szkoły Podstawowej LOGOS

 

podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.) oraz przepisy wydane na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)