Ul. Celna 9
30-507 Kraków

 

Jesteśmy przekonani, że najskuteczniejszą formą edukacji jest jej personalizacja.

Każdy uczeń wie, że cele i wymagania stawiane przed nim są ustalane indywidualnie - tak, by mógł systematycznie się rozwijać, zdobywać wiedzę i doświadczenie oraz doskonalić umiejętności  przy uwzględnieniu własnych potrzeb, możliwości i zainteresowań - realizując jednocześnie wymagania określone w podstawie programowej.

Edukacja spersonalizowana wymaga nowych, elastycznych rozwiązań organizacyjnych. Nasi uczniowie wspierani przez nauczycieli - mentorów uczą się we własnym tempie, bez sztywnego systemu klasowo-lekcyjnego, podziału na grupy wiekowe i tradycyjnych stopni.

Zajęcia dydaktyczne organizowane są w różnych formach: praca większego zespołu, mniejszej  grupy, w parach, indywidualnie. Preferujemy pracę w grupach zróżnicowanych wiekowo lub ze względu na poziom zaawansowania, potrzeb, zainteresowań. Dzięki takiemu rozwiązaniu uczniowie mają świadomość, że każdy jest inny, ma inne doświadczenia, umiejętności i wiedzę. Uczą się współpracy, pomocy innym, uczenia się od kolegów i koleżanek. Rywalizację i porównywanie zastępują współdziałaniem. Nauczyciel jest z uczniami, jest ich obserwatorem, doradcą, przewodnikiem. Inspiruje działania uczniów, kreuje przestrzeń edukacyjną tych działań.

Indywidualizacja, otwartość na ucznia, jego potrzeby, zainteresowania wymaga refleksji i zmiany w procesie oceniania uczniów. Odchodzimy od tradycyjnych stopni na rzecz informacji zwrotnej i budowania motywacji wewnętrznej. Przygotowujemy w ten sposób uczniów do brania odpowiedzialności za  siebie, za własne uczenie się.

Fundamentem naszej szkoły jest aktywność własna ucznia, dlatego stosując sprawdzone metody pracy poszukujemy nowych rozwiązań. Preferujemy aktywne metody angażujące każdego ucznia w proces uczenia się, między innymi: pracę metodą projektu, naukę przez doświadczanie, Metodę Pytań i Doświadczeń propagowaną przez Uniwersytet Dzieci.  Aktywności własnej sprzyja organizacja zajęć również poza budynkiem szkoły- w parku, muzeum,  bibliotece, obiektach sportowo-rekreacyjnych, instytucjach kultury, nauki, podczas wycieczek i zielonych szkół.