Ul. Celna 9
30-507 Kraków

Kadra

 

Kadrę pedagogiczną Szkoły Podstawowej LOGOS tworzy zespół doświadczonych, kreatywnych, pełnych pasji i ciepła nauczycieli, dbających o przyjazną atmosferę w szkole.

W swojej pracy korzystają oni zarówno ze sprawdzonych wzorców dydaktycznych jak i nowatorskich, kreatywnych metod pedagogiki.

Realizują autorskie programy nauczania stanowiące znaczne rozszerzenie podstawy programowej MEN. Wykorzystują najnowsze koncepcje i metody, które gwarantują edukację, opiekę i wychowanie dzieci na najwyższym poziomie.

Nauczyciele wspólnie z uczniami realizują  ciekawe projekty edukacyjne, urozmaicają zajęcia edukacyjne o liczne prezentacje, doświadczenia, warsztaty praktyczne i obserwacje, organizują warsztaty, lekcje w terenie i konkursy.

Nasi pedagodzy są specjalistami w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą; są życzliwi, otwarci na potrzeby dzieci i z troską czuwają nad ich rozwojem. Cenią sobie indywidualne podejście do dziecka, wielką wagę przywiązują do współpracy z rodzicami.

Nauczyciele posiadają wymagane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej uprawnienia zawodowe, niezbędne do pracy w Szkole Podstawowej. Systematycznie poszerzają również swoją dotychczasową wiedzę poprzez uczestnictwo w specjalistycznych kursach, szkoleniach oraz warsztatach.

Opiekę dydaktyczną w szkole sprawuje dyrektor ds. pedagogicznych.

Wszystkie dzieci w naszej szkole są pod opieką specjalistów: logopedy i psychologa. Logopeda prowadzi zajęcia profilaktyczne, oferuje konsultacje i porady. Na początku każdego roku szkolnego przeprowadzana jest również diagnoza logopedyczna. Dla dzieci zakwalifikowanych zapewniamy indywidualne zajęcia.

 

Psycholog prowadzi z dziećmi zajęcia, wspiera kadrę pedagogiczną, a także udziela Rodzicom pomocy w rozwiązywaniu indywidualnych trudności wychowawczych.