Ul. Celna 9
30-507 Kraków

Misja

 „Pomóżmy dzieciom, by każdy z nich stał się tym, kim stać się może.”Janusz Korczak

 

Założeniem naszej szkoły jest  stworzenie dla  dzieci i młodzieży  warunków zrównoważonego  rozwoju poprzez zaoferowanie im dostępu do  edukacji skoncentrowanej na uczniach, nowoczesnych i kreatywnych zajęć dydaktycznych i pozalekcyjnych, podczas których nauczyciel staje się mentorem wspierającym swoich uczniów  w samodzielnym uczeniu  się, w przejmowaniu odpowiedzialności za własną edukację, za swój rozwój. 

Pragniemy zapewnić dzieciom warunki umożliwiające indywidualny rozwój umysłowy, emocjonalny i fizyczny. Zachęcamy uczniów do rozwoju własnych zainteresowań, talentów, chcemy być pierwszym krokiem  na drodze do realizacji ich marzeń.  Wspieramy  każde dziecko w jego edukacyjnej drodze, pobudzamy ciekawość świata, stawiamy nowe wyzwania oraz inspirujemy i wzmacniamy kreatywność.

Dążymy do tego aby nasi uczniowie stali się ambitnymi, empatycznymi, odpowiedzialnymi, samodzielnymi i świadomymi swojej wartości ludźmi, aby potrafili uczyć się i umiejętnie wykorzystywać zdobytą wiedzę w dorosłym życiu.

Zdajemy sobie sprawę jak ważne w procesie uczenia się i wychowania jest otoczenie w jakim przebywają nasze dzieci. Przyjazna atmosfera, relacje oparte na wzajemnym szacunku i zaufaniu, bezpieczeństwo, kameralne środowisko, wsparcie i współpraca z rodzicami pozytywnie wpływają na rozwój dziecka. Jesteśmy otwarci na sugestie rodziców, by razem tworzyć szkołę najlepszą dla naszych dzieci.

Dobro i rozwój dziecka jest dla nas najwyższą wartością.

 

                                                                        „Dziecko to jutro.”  -  Janusz Korczak