Ul. Celna 9
30-507 Kraków

O nas

 

LOGOS Niepubliczna Szkoła Podstawowa powstała z naturalnej potrzeby zapewnienia naszym przedszkolnym wychowankom kontynuacji edukacji szkolnej na najwyższym poziomie.

Od ponad 10 lat zajmujemy się edukacją najmłodszych. W Przedszkolu Podwawelskie Smyki realizujemy pełny zakres wychowania przedszkolnego, łącznie z realizacją programu klasy „O”. Prowadzimy nauczanie włączające, obejmując kształceniem specjalnym i wczesnym wspomaganiem dzieci z niepełnosprawnościami.

Zapraszamy na stronę Przedszkola:  www.przedszkole-krakow.pl

Od 1997 roku wspieramy edukację uczniów szkoły podstawowej i ponadpodstawowej w Poradni Logopedyczno-Psychologicznej.
Od września 2017 roku w naszej poradni działa gabinet Integracji Sensorycznej.

Szczegóły dotyczące oferty Poradni:   Poradnia logopedyczno-psychologiczna LOGOS

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców naszych przedszkolnych dzieci oraz chcąc zapewnić edukację szkolną na wysokim poziomie we wrześniu  2017 roku otworzyliśmy Niepubliczną Szkołę Podstawową LOGOS .

Naszym głównym celem jest stworzenie szkoły, do której  zarówno uczniowie, nauczyciele, jak i rodzice chodzą z przyjemnością, w której otwarcie rozmawia się o wyzwaniach i problemach, w której wszyscy razem tworzymy jedną szkolną społeczność. Chcemy dać dzieciom możliwość aktywnego tworzenia swojej wiedzy poprzez pobudzanie do działania, rozwijania indywidualnego potencjału intelektualnego, budowania kompetencji społecznych i emocjonalnych. 

Zapewniamy indywidualne podejście do ucznia i pracę według ustalonego, popartego obserwacją i konsultacją z rodzicami indywidualnego planu uczenia się. Każdy uczeń posiada inny potencjał, mocne i słabsze strony, zainteresowania i pasje- każdy z nich pragnie odnieść sukces. 

Oferujemy szeroką ofertę zajęć dydaktycznych, fakultatywnych, rozszerzoną naukę języków obcych, kreatywne warsztaty poznawcze, zadania projektowe oraz optymalne warunki rozwoju fizycznego (basen, zajęcia z integracji sensorycznej, gimnastykę ogólnorozwojową, gry, zabawy oraz aktywność ruchową). Zapewniamy przy tym nowoczesne wyposażenie, możliwość korzystania przez dzieci z technologii i narzędzi IT, propagujemy zdrowy styl życia oraz edukację ekologiczną.

Dążymy do tego aby proponowane przez nas metody nauczania uczyły współdziałania, ale jednocześnie wspierały samodzielne dochodzenia do rozwiązań.