Ul. Celna 9
30-507 Kraków

O nas

 

LOGOS Niepubliczna Szkoła Podstawowa powstała z naturalnej potrzeby zapewnienia naszym przedszkolnym wychowankom kontynuacji edukacji szkolnej na najwyższym poziomie.

Od ponad 10 lat zajmujemy się edukacją najmłodszych. W Przedszkolu Podwawelskie Smyki realizujemy pełny zakres wychowania przedszkolnego, łącznie z realizacją programu klasy „O”. Prowadzimy również  nauczanie włączające, obejmując kształceniem specjalnym i wczesnym wspomaganiem dzieci z niepełnosprawnościami.

Zapraszamy na stronę Przedszkola:  www.przedszkole-krakow.pl

Prowadzimy również Poradnię Logopedyczno-Psychologiczną wraz z gabinetem Integracji Sensorycznej.

Szczegóły dotyczące oferty Poradni:   Poradnia logopedyczno-psychologiczna LOGOS

 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców naszych przedszkolnych dzieci oraz chcąc zapewnić edukację szkolną na wysokim poziomie postanowiliśmy otworzyć od września 2017 roku LOGOS Niepubliczną Szkołę Podstawową .

Naszym głównym celem jest stworzenie szkoły, do której  zarówno uczniowie, nauczyciele, jak i rodzice chodzą z przyjemnością, w której otwarcie rozmawia się o wyzwaniach i problemach, w której wszyscy razem tworzymy jedną szkolną społeczność. Chcemy dać dzieciom możliwość aktywnego tworzenia swojej wiedzy poprzez pobudzanie do działania, rozwijania indywidualnego potencjału intelektualnego.

Zapewniamy indywidualne podejście do ucznia i pracę według ustalonego, popartego obserwacją i konsultacją z rodzicami indywidualnym stylem uczenia się.

Oferujemy szeroką ofertę zajęć dydaktycznych, fakultatywnych, rozszerzoną naukę języków obcych, kreatywne warsztaty poznawcze, zadania projektowe oraz optymalne warunki rozwoju fizycznego (basen, zajęcia z integracji sensorycznej, gimnastykę ogólnorozwojową). Zapewniamy przy tym nowoczesne wyposażenie, możliwość korzystania przez dzieci z technologii i narzędzi IT, propagujemy zdrowy styl życia oraz edukację ekologiczną.

Dążymy do tego aby proponowane przez nas metody nauczania wspierały pracę w grupie, ale jednocześnie uczyły samodzielnego dochodzenia do rozwiązań.