Ul. Celna 9
30-507 Kraków

Adaptacja dziecka w naszej szkole

 

Rozpoczęcie nauki w szkole to moment ogromnie ważny w życiu każdego dziecka. Jest to niewątpliwie przełom w jego życiu oraz  pełne emocji wydarzenie dla rodziny.

Dla Dziecka światem bezpiecznym jest świat, który już zna. Każda zmiana środowiska wiąże się z poznaniem nowych warunków, nowej rzeczywistości, z nowym sposobem zachowania się. Bardzo ważne jest aby szkoła wspólnie z rodzicami ułatwiła dzieciom szkolny start.

Istotne jest, aby proces adaptacji przebiegał optymalnie – budował w dziecku globalne poczucie bezpieczeństwa i był bazą do kształtowania późniejszych wieloletnich, pozytywnych doświadczeń związanych z byciem uczniem. Czynnikiem mającym ogromny wpływ na adaptację szkolną jest sprawna współpraca z rodzicami. Bez dobrej komunikacji, budowania wzajemnego zaufania i wsparcia trudno wyobrazić sobie harmonijne wdrażanie się dzieci w życie szkolne. 

W związku z tym, pragniemy przygotować zarówno dzieci jak i ich rodziców na „Powitanie Szkoły”.

Oferujemy spotkania informacyjne, zebrania, stały kontakt z Dyrekcją oraz nauczycielami, możliwość zwiedzania z dziećmi naszej kameralnej placówki szkolnej. 

Zapewniamy indywidualne podejście, dostosowane do potrzeb każdego dziecka.

Prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny w celu umówienia spotkania.