Ul. Celna 9
30-507 Kraków

Oferta edukacyjna

Tworzymy szkołę nowoczesną, zmieniającą się razem ze zmieniającym się światem, propagującą kulturę uczenia się, zachęcającą do aktywności własnej ucznia, brania odpowiedzialności za własne uczenie się, szkołę poszukującą skutecznych metod uczenia się.

Mamy świadomość tego w jaki sposób relacje i emocje wpływają na budowanie motywacji do uczenia się, do podjęcia działania, do systematyczności, wytrwałości, radzenia sobie z trudnościami czy niepewnością,  do zadawania pytań, podejmowania wyzwań i szukania inspiracji. Dlatego ważnym elementem naszej pracy jest wspieranie uczniów w budowaniu wiary we własne możliwości, uczymy autorefleksji i samoświadomości swoich kompetencji. Wzajemne relacje tworzymy w oparciu o szcunek i zaufanie. 

Szukamy odpowiedzi na pytania, jakie kompetencje będą potrzebne naszym uczniom w ich dorosłym życiu, w jaki sposób te kompetencje rozwijać, jaka powinna być rola ucznia w procesie edukacji, a jakie zadania stają przed nauczycielem. 

W ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych w klasach 4-8 zapewniamy swoim uczniom między innymi:

 • możliwość zdobywania wiedzy, kształtowania umiejętności i kompetencji w oparciu o spersonalizowany program nauczania uwzględniający indywidualne potrzeby, możliwości, zainteresowania i pasje każdego ucznia;
 • codzienny blok pracy własnej wg planu ustalonego z mentorem;
 • codzienną naukę języka angielskiego, w tym z native speakerem; 
 • roszerzone programy przedmiotów matamatyczno- przyrodniczych;
 • lekcje "Eksperymenty"- rozbudzające ciekawość ucznia, kształtujące naukowe myślenie;
 • rozszerzone programy przedmiotów humanistycznych i artystycznych;
 • realizację projektów edukacyjnych i badawczych;
 • ciekawe, wybrane z uczniami formy zajęć wychowania fizycznego... 

Dla zainteresowanych:

 • religia;
 • etyka...

Przykładowe, proponowane dodatkowe zajęcia edukacyjne:

 • Szachy
 • Gra na instrumencie - gitara, pianino
 • Karate
 • Tenis
 • Warsztaty dziennikarskie
 • Warsztaty fotograficzne
 • Kółko malarstwa, rysunku i rzeźby
 • Piłka nożna
 • Gimnastyka mózgu – warsztaty efektywnej nauki i szybkiego czytania z elementami kinezjologii edukacyjnej
 • Kółko „Mali Koderzy” – zajęcia z programowania
 • Zajęcia z robotyki - warsztaty dla dzieci i młodzieży z zakresu konstruowania i programowania robotów Lego Education

Szczegółowa oferta programowa i cenowa opisanych zajęć dodatkowych zostanie przedstawiona na początku roku szkolnego.