Adaptacja dziecka w szkole

Zapewniamy indywidualne podejście, dostosowane do potrzeb każdego dziecka ...

Rozpoczęcie nauki w szkole to moment ogromnie ważny w życiu każdego dziecka. Jest to niewątpliwie przełom w jego życiu oraz  pełne emocji wydarzenie dla rodziny.
Dla Dziecka światem bezpiecznym jest świat, który już zna. Każda zmiana środowiska wiąże się z poznaniem nowych warunków, nowej rzeczywistości, z nowym sposobem zachowania się. Bardzo ważne jest aby szkoła wspólnie z rodzicami ułatwiła dzieciom szkolny start.

Oferujemy spotkania informacyjne, zebrania, stały kontakt z Dyrekcją oraz nauczycielami, możliwość zwiedzania z dziećmi naszej kameralnej placówki szkolnej. Przed rozpoczęciem każdego roku szkolnego organizujemy dni adaptacyjno – integracyjne. Podczas zajęć uczniowie mają okazję poznać swoich rówieśników, wychowawców, nauczycieli przedmiotowych oraz zwiedzić szkołę. W tym samym czasie Rodzice mają możliwość spotkania się z Dyrektorem szkoły.