Opłaty

Opłaty obowiązujące w roku szkolnym 2024/25

I Opłaty Rekrutacyjne

2 800 zł – kwota jednorazowej, bezzwrotnej opłaty rekrutacyjnej (szkoła podstawowa)
500 zł – opłata rekrutacyjna do zerówki

II Czesne

18 120 zł czesne roczne za okres trwania zajęć edukacyjnych od 1 września do 30 czerwca w danym roku szkolnym, płatne w 10 lub 12 ratach:

  • 10 rat po 1 812,00 zł – płatne od września do czerwca w każdym roku szkolnym trwania umowy, lub
  • 12 rat po 1 510,00 zł – płatne od września do sierpnia w każdym roku szkolnym trwania umowy.

Dla rodzeństwa przysługuje zniżka w opłatach miesięcznych w wysokości 10% od każdego dziecka.
Zniżki dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego ustalane są indywidualnie.

III Dodatkowo płatne

  • opłata za wyżywienie – dzienna stawka żywieniowa zostanie ustalona do 1 września w każdym roku szkolnym,
  • wycieczki edukacyjne (np. kino, teatr, muzea, gry terenowe, zajęcia plenerowe, itp.), zielone i białe szkoły,
  • zajęcia dodatkowe – wybrane przez Rodziców, organizowane na podstawie odrębnych umów,
  • indywidualne lub grupowe zajęcia pomocy psychologiczno – pedagogicznej prowadzone na życzenie rodziców poza wskazanymi przez szkołę.