Niepubliczna Szkoła Podstawowa LOGOS

Przyszłość Twojego dziecka zaczyna się dzisiaj…

 „Nie takie ważne, żeby człowiek dużo wiedział, ale żeby dobrze wiedział, nie żeby umiał na pamięć, a żeby rozumiał, nie żeby go wszystko troszkę obchodziło, a żeby go coś naprawdę zajmowało.”

Janusz Korczak

Jak uczymy...

Nowoczesna, spersonalizowana edukacja!

Jesteśmy przekonani, że najskuteczniejszą formą edukacji jest jej personalizacja.

Każdy uczeń wie, że cele i wymagania stawiane przed nim są ustalane indywidualnie – tak, by mógł systematycznie się rozwijać, zdobywać wiedzę i doświadczenie oraz doskonalić umiejętności  przy uwzględnieniu własnych potrzeb, możliwości i zainteresowań – realizując jednocześnie wymagania określone w podstawie programowej.

Edukacja spersonalizowana wymaga nowych, elastycznych rozwiązań organizacyjnych. Nasi uczniowie wspierani przez nauczycieli – mentorów uczą się we własnym tempie, bez sztywnego systemu klasowo-lekcyjnego. Odchodzimy od tradycyjnych stopni na rzecz informacji zwrotnej i budowania motywacji wewnętrznej. Przygotowujemy w ten sposób uczniów do brania odpowiedzialności za siebie, za własne uczenie się.

Fundamentem naszej szkoły jest aktywność własna ucznia, dlatego stosując sprawdzone metody pracy poszukujemy nowych rozwiązań. Preferujemy aktywne metody uczenia się, między innymi: pracę metodą projektu, naukę przez doświadczanie, Metodę Pytań i Doświadczeń propagowaną przez Uniwersytet Dzieci. Aktywności własnej sprzyja organizacja zajęć również poza budynkiem szkoły – w parku, muzeum, w obiektach sportowo-rekreacyjnych, instytucjach kultury i nauki oraz podczas wycieczek.

rece_pomniejszone

Filozofia Szkoły

Każde dziecko jest ważne...

Założeniem naszej szkoły jest stworzenie dla dzieci i młodzieży warunków zrównoważonego rozwoju poprzez zaoferowanie im dostępu do edukacji skoncentrowanej na uczniach, nowoczesnych i kreatywnych zajęć dydaktycznych i pozalekcyjnych, podczas których nauczyciel wspiera uczniów w samodzielnym uczeniu się, w przejmowaniu odpowiedzialności za własną edukację, za swój rozwój.
Zachęcamy uczniów do rozwoju własnych zainteresowań, talentów, chcemy być pierwszym krokiem na drodze do realizacji ich marzeń. Wspieramy każde dziecko w jego edukacyjnej drodze, pobudzamy ciekawość świata, stawiamy nowe wyzwania oraz inspirujemy i wzmacniamy kreatywność.
Dążymy do tego aby nasi uczniowie stali się ambitnymi, empatycznymi, odpowiedzialnymi, samodzielnymi i świadomymi swojej wartości ludźmi, aby potrafili uczyć się i umiejętnie wykorzystywać zdobytą wiedzę w dorosłym życiu.

Dobro i rozwój dziecka jest dla nas najwyższą wartością.

Wykwalifikowany zespół specjalistów

Kadrę pedagogiczną NSP LOGOS tworzy zespół doświadczonych, kreatywnych, pełnych pasji i ciepła nauczycieli, dbających o przyjazną atmosferę w szkole. W swojej pracy korzystają oni zarówno ze sprawdzonych wzorców dydaktycznych jak i nowatorskich, kreatywnych metod pedagogiki. Realizują autorskie programy nauczania stanowiące znaczne rozszerzenie podstawy programowej MEN. Wykorzystują najnowsze koncepcje i metody, które gwarantują edukację, opiekę i wychowanie dzieci na najwyższym poziomie. Nauczyciele wspólnie z uczniami realizują ciekawe projekty edukacyjne, urozmaicają zajęcia o liczne prezentacje, doświadczenia, warsztaty praktyczne i obserwacje, organizują warsztaty, lekcje w terenie i konkursy.
Nasi pedagodzy są specjalistami w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą; są życzliwi, otwarci na potrzeby dzieci i z troską czuwają nad ich rozwojem. Cenią sobie indywidualne podejście do dziecka, wielką wagę przywiązują do współpracy z rodzicami.

Wszystkie dzieci w naszej szkole są pod opieką specjalistów: logopedy i psychologa. Logopeda prowadzi zajęcia profilaktyczne, oferuje konsultacje i porady. Na początku każdego roku szkolnego przeprowadzana jest również diagnoza logopedyczna. Dla dzieci zakwalifikowanych zapewniamy indywidualne zajęcia.

Psycholog prowadzi z dziećmi zajęcia, wspiera kadrę pedagogiczną, a także udziela Rodzicom pomocy w rozwiązywaniu indywidualnych trudności wychowawczych.

Kadra Pedagogiczna

W razie dodatkowych pytań, jesteśmy do dyspozycji.