Rekrutacja

Rekrutacja w Niepublicznej Szkole Podstawowej LOGOS otwarta jest przez cały rok!

Zapisy do zerówki i klasy pierwszej trwają do czasu wyczerpania wolnych miejsc.
Rekrutacja uzupełniająca do klas 2-6 prowadzona jest przez cały rok. 

Zapraszamy Państwa do kontaktu – odpowiemy na wszystkie pytania.

Proces rekrutacji obejmuje:

  • wstępną rozmowę rodziców z dyrektorem szkoły,
  • spotkanie i rozmowa z dzieckiem oraz jego rodzicami.
    W październiku/listopadzie w naszej szkole organizowane są dni rekrutacyjne dla kandydatów do klas 0 i 1,
  • decyzja o przyjęciu dziecka do szkoły,
  • podpisanie umowy o naukę.

Kontakt:
Niepubliczna Szkoła Podstawowa LOGOS
ul. Celna 9
30-507 Kraków
e-mail: rekrutacja@splogos.pl
tel. 880 736 725

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
Dane osobowe dziecka:
Rodzic/Opiekun prawny 1
Rodzic/Opiekun prawny 2 (jeśli dotczy)
np. czy dziecko ma rodzeństwo w Szkole Logos, czy posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, inne istotne informacje o dziecku.
Rodo