Świetlica

Na terenie szkoły funkcjonuje świetlica 
(w godzinach od 7:00 do 9:00 oraz od godziny 15:30 do 17:30).

Każdego dnia, po zakończeniu zajęć dydaktycznych oferowanych przez szkołę, prowadzone są zajęcia, kółka, warsztaty wybrane przez uczniów/rodziców w ramach dodatkowej, fakultatywnej oferty. Uczniowie, którzy w danym dniu nie mają zajęć z wybranego przez siebie koła zainteresowań mogą nieodpłatnie korzystać ze świetlicy.

Naczelną zasadą funkcjonowania świetlicy jest dbałość o bezpieczeństwo i dobre samopoczucie uczniów. Organizowane zajęcia umożliwiają dzieciom rozwijać swoje zainteresowania i umiejętności.  Zajęcia dostosowane są do wieku oraz możliwości dzieci.
Opieka świetlicowa sprawowana jest przez nauczycieli i wychowawców.

W świetlicy  dzieci mogą odpocząć, w obecności pedagoga poćwiczyć pisownię, matematykę, pograć w gry planszowe, wziąć udział w rozmaitych konkursach, rozwijać zdolności manualne i plastyczne, rozwijać pasje i zainteresowania lub poczytać. Ponadto, dzieci mają możliwość w formie zabawy, gier edukacyjnych i innych naturalnych metod poćwiczyć swoje zdolności z języka angielskiego.

Obok prowadzonych regularnie zajęć plastycznych, technicznych i ruchowych w ramach zajęć świetlicowych organizowane są również zajęcia rozrywkowe typu rozwiązywanie zagadek, rebusów, czytanie obowiązkowych lektur oraz okazjonalnie filmowo-bajkowe popołudnia czy disco-piątki.

Od godziny 16.30 – 17.30 odbywają się zabawy dowolne według zainteresowań dzieci.