Poradnia

W ofercie dla maluszka i przedszkolaka

Dla maluszka i przedszkolaka indywidualnie:

 • diagnoza rozwoju dziecka, wczesne wspomaganie rozwoju,
 • ocena i kształtowanie gotowości szkolnej,
 • diagnoza i terapia rozwoju mowy,
 • diagnoza i terapia integracji sensorycznej (SI).

Dla maluszka i przedszkolaka w grupie:

 • Twórczy Salonik Smyka- zabawy rozwijające dla maluszka,
 • Twórczy Salonik Przedszkolaka.

W ofercie dla młodzieży

 • diagnoza i terapia logopedyczna,
 • diagnoza i terapia niepowodzeń szkolnych (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia)–wydajemy opinie dla szkół i komisji egzaminacyjnych,
 • diagnoza i terapia trudności emocjonalnych, zaburzenia uwagi i zachowania,
 • diagnoza i terapia integracji sensorycznej (SI),
 • diagnoza gotowości szkolnej,
 • diagnoza i pomoc w pokonywaniu trudności w początkowej nauce czytania, pisania oraz matematyki.