O nas

„Pomóżmy dzieciom, by każdy z nich stał się tym, kim stać się może.” – Janusz Korczak

LOGOS Niepubliczna Szkoła Podstawowa powstała z naturalnej potrzeby zapewnienia naszym przedszkolnym wychowankom kontynuacji edukacji szkolnej na najwyższym poziomie.

Od ponad 17 lat zajmujemy się edukacją najmłodszych. W Przedszkolu Podwawelskie Smyki realizujemy pełny zakres wychowania przedszkolnego, łącznie z realizacją programu klasy „O”. Prowadzimy nauczanie włączające, obejmując kształceniem specjalnym i wczesnym wspomaganiem dzieci z niepełnosprawnościami.
Zapraszamy na stronę Przedszkola:  www.przedszkole-krakow.pl

Od 1997 roku wspieramy edukację uczniów szkoły podstawowej i ponadpodstawowej w Poradni Logopedyczno-Psychologicznej. 
Od września 2017 roku w naszej poradni działa gabinet Integracji Sensorycznej.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców naszych przedszkolnych dzieci oraz chcąc zapewnić edukację szkolną na wysokim poziomie we wrześniu  2017 roku otworzyliśmy Niepubliczną Szkołę Podstawową LOGOS .

Naszym głównym celem jest stworzenie szkoły, do której  zarówno uczniowie, nauczyciele, jak i rodzice chodzą z przyjemnością, w której otwarcie rozmawia się o wyzwaniach i problemach, w której wszyscy razem tworzymy jedną szkolną społeczność. Chcemy dać dzieciom możliwość aktywnego tworzenia swojej wiedzy poprzez pobudzanie do działania, rozwijania indywidualnego potencjału intelektualnego, budowania kompetencji społecznych i emocjonalnych. 

Zapewniamy indywidualne podejście do ucznia i pracę według ustalonego, popartego obserwacją i konsultacją z rodzicami indywidualnego planu uczenia się. Każdy uczeń posiada inny potencjał, mocne i słabsze strony, zainteresowania i pasje – każdy z nich pragnie odnieść sukces. 

Oferujemy szeroką ofertę zajęć dydaktycznych, fakultatywnych, rozszerzoną naukę języków obcych, kreatywne warsztaty poznawcze, zadania projektowe oraz optymalne warunki rozwoju fizycznego. Zapewniamy przy tym nowoczesne wyposażenie, możliwość korzystania przez dzieci z technologii i narzędzi IT, propagujemy zdrowy styl życia oraz edukację ekologiczną.