Ul. Celna 9
30-507 Kraków

 

 JĘZYKI OBCE

 

języki obce bez tla “Gra­nice mo­jego języ­ka są gra­nica­mi mo­jego świata.” – Ludwig Wittgenstein

Zdając sobie sprawę jak ważna w dzisiejszym świecie jest znajomość języków obcych zapewniamy codzienną naukę języka angielskiego. Uczymy w sposób naturalny w swobodnej, radosnej atmosferze. Nauczyciele używają różnych form i technik pracy dostosowanych do wieku i rozwoju psychofizycznego dzieci, co pozwala na zoptymalizowanie procesu nauczania.

Piosenki, rymowanki, bajki, projekcje multimedialne, zabawy ruchowe podczas zajęć pozytywnie wpływają na efektywność nauki oraz sprawiają, że zajęcia stają się wspaniałą zabawą.

„Znając języki wszędzie czujesz się jak u siebie w domu.” – Edward De Waal

 

 

 

MATEMATYKA I LOGIKA


matematyka 2 bez tla

„Matematyka jest miarą wszystkiego”– Arystoteles

W naszej szkole pragniemy stworzyć takie możliwości i warunki aby dzieci mogły rozwijać swoje kompetencje z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych.

 

  „Celem obliczeń nie są same liczby, lecz ich zrozumienie.” - R. W. Hamming

Uczymy myślenia przyczynowo – skutkowego, dążymy do tego aby dzieci rozumiały poruszane zagadnienia, aby były ciekawe rozwiązań i prawidłowości matematycznych. Rozwijamy umiejętności w zakresie logicznego myślenia, wyciągania wniosków, wyobraźni przestrzennej. Wychodzimy poza schematy, zachęcamy do poszukiwania różnych sposobów rozwiązań i wykorzystywania wiedzy matematycznej w życiu codziennym.

Dzięki kreatywnym zajęciom, starannie dobranym pomocom dydaktycznym wprowadzamy pojęcia matematyczne w sposób naturalny i ciekawy, motywując przy tym dzieci do dalszej pracy.

Różnorodne zabawy, łamigłówki, strategiczne gry planszowe, korzystanie z zegarów, kalendarzy i pieniędzy pomagają udowodnić dzieciom, że matematyka może również świetną zabawą.

 

 

WARSZTATY KREATYWNOŚCI

 

zajecia kreatywne bez tla„Gdy się chce trafić do umysłu kogoś trzeba przemawiać językiem jego zainteresowań.” - Zbigniew Trzaskowski

W procesie dydaktycznym naszej szkoły stawiamy na intelektualną kreatywność ucznia, wspieranie i rozwijanie jego zainteresowań oraz rozbudzanie jego ciekawości.

Na zajęciach wykorzystujemy autorskie programy i metody. Staramy się, aby nasze działania były niebanalne, atrakcyjne i ciekawe. Dążymy do tego, aby uczniowie mogli wykazać się własnymi pomysłami i koncepcjami rozwiązań.

Oferowane przez nas warsztaty i zajęcia mają na celu stymulację wszystkich zmysłów dziecka zachęcając go jednocześnie, aby mogło maksymalnie rozwijać się w ramach swojego osobistego potencjału. Dzięki prostym, ale starannie przemyślanym zajęciom, dzieci mogą się uczyć, rozwijać swoje talenty i swoją twórczą postawę.

  

 

 

KÓŁKO - MALI ODKRYWCY

dziewczynka z lupa i rysunkami bez tla

 

„Powiedz mi, to zapomnę. Naucz mnie, to może zapamiętam. Zaangażuj mnie, to się nauczę.”  - Benjamin Franklin

Dążymy do tego aby zajęcia i warsztaty prowadzone w naszej szkole były nastawione na wielostronne kształcenie uczniów i umożliwienie im zdobycia wiedzy poprzez obserwacje, badanie oraz samodzielne wysuwanie wniosków.

W ramach realizowania zadań edukacyjnych, w celu umożliwienia wizualizacji poszczególnych zjawisk wykorzystujemy urządzenia multimedialne, prowadzimy  badania i eksperymenty z użyciem lup, mikroskopów, menzurek i innych materiałów pomocniczych.

Wykorzystujemy różnorodne metody przekazu, w tym prace praktyczne takie jak:

  1. Prace hodowlane
  2. Powadzenie kącików przyrody
  3. Warsztaty kulinarne
  4. Zajęcia z savoir vivre
  5. Liczne podróże, wycieczki przyrodniczo – edukacyjne
  6.  Zajęcia i warsztaty terenowe
  7. Udział w ogólnopolskich akcjach organizowanych na rzecz ochrony środowiska oraz w akcjach charytatywnych

Staramy się wzbudzić w dzieciach zainteresowanie zjawiskami przyrodniczymi i fizycznymi, ćwiczyć z nimi umiejętności obserwacyjne oraz możliwość samodzielnego wyciągania wniosków na bazie obserwowanych doświadczeń.

 

 

METODA PROJEKTÓW

 

metoda projektu bez tlaJedną z najbardziej ambitnych i skutecznych metod edukacji jest projekt, czyli samodzielna praca uczniów – indywidualna lub zespołowa – nad zadaniem przygotowanym przez nauczyciela.

Metoda projektów jest metodą nauczania, która daje szanse wyboru aktywności dzieciom na różnym poziomie rozwoju, uczy zastosowania nowo nabytej wiedzy w praktyce i dzielenia się informacjami z innymi a także uczy pracy zespołowej i pobudza do myślenia.

W pracy metodą projektów najbardziej wartościowe dla dzieci jest uczenie poprzez działanie, bezpośrednie doświadczanie. Dzieci muszą przeżyć daną sytuację, a nie tylko o niej posłuchać lub zobaczyć ją na planszy. Wybór tematu musi być zależny od zainteresowań dzieci i odnosić się do ich doświadczeń życiowych, co jest najlepszym sposobem zdobywania wiedzy.

Metoda projektów to  skuteczny sposób na osiąganie sukcesów rozwojowych a także przygotowanie do dorosłego życia.

W naszej pracy staramy się stosować nowoczesne metody i formy pracy i zapewnić swoim wychowankom atrakcyjny, twórczy i aktywny rozwój.

 

 

 

INDYWIDUALNA ŚCIEŻKA ROZWOJU

 

drogowskazy bez tlaNajważniejsze to zrozumieć, że każde dziecko jest inne i rozwija się we własnym tempie.

Każdy uczeń charakteryzuje się indywidualnym profilem zdolności i inteligencji, posiada odmienny zasób umiejętności i talentów oraz charakteryzuję się różną wrażliwością emocjonalną.

W celu zapewnienia indywidualnej ścieżki edukacyjnej i stymulowania naturalnych talentów dzieci oferujemy szereg zajęć dodatkowych i personalizowane podejście do nauczania treści programowych. W naszej szkole dbamy o to aby każdy uczeń miał możliwość poszerzania swojej wiedzy w oparciu o dostosowane metody nauczania, aby mógł rozwijać swoje umiejętności interpersonalne, swoje talenty oraz pewność siebie. Staramy się zapewnić dziecku opiekę dydaktyczno-wychowawczą uwzględniającą jego profil inteligencji oraz preferowany styl uczenia się.

W procesie wychowywania i kształcenia dzieci, na każdym etapie współpracujemy z rodzicami. Rodzice mogą obserwować swoje maluchy w działaniu i włączać się w różne aktywności. Ponadto współdecydują oni w sprawach szkoły i wyrażają swoją opinię na temat jej pracy. Mają wpływ na koncepcję pracy placówki, ofertę zajęć dodatkowych oraz organizację ważnych wydarzeń szkolnych.

Zapewniamy częste kontakty między szkołą a domem. Nauczyciele wspierają rodziców w wychowywaniu dzieci oraz troszczą się o skuteczny przepływ informacji. Działania takie sprzyjają efektywnej edukacji i ujednolicają proces wychowania dzieci. 

 

 

W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH

 

 jedzenie bez tlaW naszej szkole nie zapominamy również o zdrowym odżywianiu, nabywaniu prawidłowych nawyków żywieniowych i psychoruchowych oraz o aktywności fizycznej. Pragniemy stworzyć dla dzieci miejsce, w którym będą czuć się bezpiecznie a także swobodnie.

Staramy się stworzyć naszym uczniom warunki do podejmowania samodzielnych decyzji i świadomych wyborów a jednocześnie uczymy pracy w grupie i współdziałania.