Ul. Celna 9
30-507 Kraków

Opłaty

I. OPŁATA REKRUTACYJNA

Opłata w roku szkolnym 2023/2024 wynosi  2 800 zł (jednorazowa opłata na cały cykl kształcenia- szkoła podstawowa)

Opłata  rekrutacyjna "zerówka"- 5 00 zł (na każdy rok)

 

II. CZESNE

Czesne roczne- płatne w 10 lub 12 ratach (informacja w sekretariacie szkoły)

Zniżka dla rodzeństwa – 10%

Zniżki dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego ustalane są indywidualnie

 

W ramach czesnego zapewniamy:

 • realizację rozszerzonej podstawy programowej dzięki autorskim oraz starannie dobranym programom nauczania, oraz realizacją projektów interdyscyplinarnych na wszystkich szczeblach nauczania
 • wysoki poziom nauczania i wychowania; rozwój kompetencji kluczowych rozumianych jako połączenie wiedzy, umiejętności i postaw,
 • naukę w kameralnej atmosferze, zespoły klasowe do 16 uczniów
 • indywidualną ścieżkę rozwoju każdego ucznia,
 • edukację i opiekę w godzinach uzgodnionych z rodzicami, w tym opiekę świetlicową
 • opiekę psychologiczno- pedagogiczną
 • profilaktykę logopedyczna, indywidualne zajęcia z logopedą dla dzieci zakwalifikowanych
 • szeroką ofertę zajęć rozwijających/dodatkowych:
  • codzienną naukę języka angielskiego - w tym zajęcia z Native Speakerem
  • naukę drugiego języka obcego – 2 razy w tygodniu
  • zajęcia komputerowe, naukę programowania
  • zajęcia sportowe: gimnastyka ogólnorozwojowa, basen, capoeira, rolki
  • koło matematyczne
  • rozwijanie kompetencji humanistycznych
  • koło historyczne
  • edukacja regionalna
  • zajęcia przyrodnicze
  • koło małego podróżnika
  • zajęcia badawcze, w tym doświadczenia i eksperymenty
  • koła artystyczne: warsztaty teatralne, poetyckie, spotkanie ze sztuką
  • zajęcia techniczno-plastyczne
  • muzyka, rytmika
  • zajęcia kulinarne, w tym zasady savoir-vivre

 

III. DODATKOWO PŁATNE:

Wyżywienie

Opłata za 1 obiad  w roku szkolnym  2023/2024 bedzie podana na początku września 2024.

W przypadku nieobecności dziecka w szkole, zgłoszonej najpóźniej do godz. 8:30 danego dnia, od opłaty odlicza się dzienną stawkę żywieniową.

Podręczniki i wyprawka ucznia

W przypadku zakupu podręczników i szkolnej wyprawki za pośrednictwem szkoły.

Wyjścia i wycieczki

 Zajęcia pozalekcyjne dodatkowo płatne (szczegóły w zakładce WARSZTATY I ZAJĘCIA DODATKOWE)

Opłaty za zajęcia dodatkowo płatne ustalane są w zależności od liczby Dzieci uczestniczących w danych zajęciach.