Kameralne klasy

„Atmosfera, w jakiej odbywa się nauka, ma większy niż dotychczas przypuszczano wpływ na wyniki osiągane przez uczniów ... "

Zdajemy sobie sprawę jak ważne w procesie uczenia się i wychowania jest otoczenie w jakim przebywają nasze dzieci. Przyjazna atmosfera, relacje oparte na wzajemnym szacunku i zaufaniu, bezpieczeństwo, kameralne środowisko, wsparcie i współpraca z rodzicami pozytywnie wpływają na rozwój dziecka.
Praca w mniejszych grupach klasowych stwarza szerszą perspektywę rozwoju, ułatwia aktywizację uczniów, stanowi bezpieczną przestrzeń edukacyjną.
Jesteśmy otwarci na sugestie rodziców, by razem tworzyć szkołę najlepszą dla naszych dzieci.