Założenia programowe

“Gra­nice mo­jego języ­ka są gra­nica­mi mo­jego świata.” – Ludwig Wittgenstein

Języki obce

Zdając sobie sprawę jak ważna w dzisiejszym świecie jest znajomość języków obcych zapewniamy codzienną naukę języka angielskiego. Już od zerówki zapewniamy naukę drugiego języka obcego (dwa razy w tygodniu j. hiszpański lub niemiecki – do wyboru).
Uczymy w sposób naturalny w swobodnej, radosnej atmosferze. Nauczyciele używają różnych form i technik pracy dostosowanych do wieku i rozwoju psychofizycznego dzieci, co pozwala na zoptymalizowanie procesu nauczania.
Piosenki, rymowanki, bajki, projekcje multimedialne, zabawy ruchowe podczas zajęć pozytywnie wpływają na efektywność nauki oraz sprawiają, że zajęcia stają się wspaniałą zabawą.

An engaging photo of a diverse group of students exploring a globe in a brightly lit classroom. Generative AI

„Celem obliczeń nie są same liczby, lecz ich zrozumienie.” - R. W. Hamming

Matematyka i logika

W naszej szkole pragniemy stworzyć takie możliwości i warunki aby dzieci mogły rozwijać swoje kompetencje z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych.
Uczymy myślenia przyczynowo – skutkowego, dążymy do tego aby dzieci rozumiały poruszane zagadnienia, aby były ciekawe rozwiązań i prawidłowości matematycznych. Rozwijamy umiejętności w zakresie logicznego myślenia, wyciągania wniosków, wyobraźni przestrzennej. Wychodzimy poza schematy, zachęcamy do poszukiwania różnych sposobów rozwiązań i wykorzystywania wiedzy matematycznej w życiu codziennym.
Dzięki kreatywnym zajęciom, starannie dobranym pomocom dydaktycznym wprowadzamy pojęcia matematyczne w sposób naturalny i ciekawy, motywując przy tym dzieci do dalszej pracy.
„Matematyka jest miarą wszystkiego”– Arystoteles

Boys and girls pupils talking near the notebook in the math class

„Gdy się chce trafić do umysłu kogoś trzeba przemawiać językiem jego zainteresowań.” - Z. Trzaskowski

Kreatywne warsztaty

W procesie dydaktycznym naszej szkoły stawiamy na intelektualną kreatywność ucznia, wspieranie i rozwijanie jego zainteresowań oraz rozbudzanie jego ciekawości.
Na zajęciach wykorzystujemy autorskie programy i metody. Staramy się, aby nasze działania były niebanalne, atrakcyjne i ciekawe. Dążymy do tego, aby uczniowie mogli wykazać się własnymi pomysłami i koncepcjami rozwiązań.
Oferowane przez nas warsztaty i zajęcia mają na celu stymulację wszystkich zmysłów dziecka zachęcając go jednocześnie, aby mogło maksymalnie rozwijać się w ramach swojego osobistego potencjału. Dzięki prostym, ale starannie przemyślanym zajęciom, dzieci mogą się uczyć, rozwijać swoje talenty i swoją twórczą postawę.

Happy diverse school children students group building robotic vehicle robot cars using tablet computer education software apps. Kids learning programming sit at table at STEM coding engineering class.

„Powiedz mi, to zapomnę. Naucz mnie, to może zapamiętam. Zaangażuj mnie, to się nauczę.” - Benjamin Franklin

Nauka przez doświadczenie - metody uczenia się przez praktykę

Dążymy do tego aby zajęcia i warsztaty prowadzone w naszej szkole były nastawione na wielostronne kształcenie uczniów i umożliwienie im zdobycia wiedzy poprzez obserwacje, badanie oraz samodzielne wysuwanie wniosków.
W ramach realizowania zadań edukacyjnych, w celu umożliwienia wizualizacji poszczególnych zjawisk wykorzystujemy urządzenia multimedialne, prowadzimy  badania i eksperymenty z użyciem lup, mikroskopów, menzurek i innych materiałów pomocniczych.
Wykorzystujemy różnorodne metody przekazu, w tym prace praktyczne, m.in.:
1. Prace hodowlane, m.in. prowadzenie kącików przyrody
2. Warsztaty biologiczno – chemiczne
3. Warsztaty kulinarne, w tym zajęcia z savoir vivre
4. Liczne podróże, wycieczki przyrodniczo – edukacyjne
5. Zajęcia i warsztaty terenowe
6. Udział w ogólnopolskich akcjach organizowanych na rzecz ochrony środowiska oraz w akcjach charytatywnych.

Girl students conducting scientific experiment in laboratory classroom

Metoda projektów to skuteczny sposób na osiąganie sukcesów rozwojowych a także przygotowanie do dorosłego życia.

Metoda projektów

Jedną z najbardziej ambitnych i skutecznych metod edukacji jest projekt, czyli samodzielna praca uczniów – indywidualna lub zespołowa – nad zadaniem przygotowanym przez nauczyciela.

Metoda projektów jest metodą nauczania, która daje szanse wyboru aktywności dzieciom na różnym poziomie rozwoju, uczy zastosowania nowo nabytej wiedzy w praktyce i dzielenia się informacjami z innymi a także uczy pracy zespołowej i pobudza do myślenia.
W pracy metodą projektów najbardziej wartościowe dla dzieci jest uczenie poprzez działanie, bezpośrednie doświadczanie. Dzieci muszą przeżyć daną sytuację, a nie tylko o niej posłuchać lub zobaczyć ją na planszy. Wybór tematu musi być zależny od zainteresowań dzieci i odnosić się do ich doświadczeń życiowych, co jest najlepszym sposobem zdobywania wiedzy.
W naszej pracy staramy się stosować nowoczesne metody i formy pracy i zapewnić swoim wychowankom atrakcyjny, twórczy i aktywny rozwój.

Elementary School Classroom: Enthusiastic Teacher Holding Tablet Computer Explains to a Brilliant Young Children How Wind Turbines Work. Kids Learning about Eco-Friendly Forms of Renewable Energy